Τμήματα Μαθημάτων

Προ-Προνήπιο

Προ-Προνήπιο

Έχοντας κατακτήσει τις ικανότητες συνεργασίας και ομαδικότητας τα παιδιά στο προ- προνήπιο  προετοιμάζονται για την υποχρεωτική εκπαίδευση μέσα από βιωματική μάθηση και παιχνίδια. Τα παιδιά στο προ-προνήπιο απασχολούνται με τις εξής δραστηριότητες

Εκπαιδευτικός μαθήματος (3 Εκπαιδευτικοί)

Fanny Greer

Assistant Teacher

Albert Cole

Assistant Teacher

Ricardo Spencer

Assistant Teacher

Φωτογραφίες (10 Εικόνες)

©2024 Ηλιόφωτο. All Rights Reserved.