Τμήματα Μαθημάτων

Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Το τμήμα είναι κλειστό
 • Ηλικία 2-3
 • Μέγεθος Τάξης
 • Δίδακτρα
Προ-Προνήπιο

Προ-Προνήπιο

Το τμήμα είναι ανοικτό
 • Ηλικία 3-4
 • Μέγεθος Τάξης
 • Δίδακτρα
Προνήπιο

Προνήπιο

Το τμήμα είναι ανοικτό
 • Ηλικία 4-5
 • Μέγεθος Τάξης
 • Δίδακτρα
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Το τμήμα είναι κλειστό
 • Ηλικία 5-6
 • Μέγεθος Τάξης
 • Δίδακτρα
©2024 Ηλιόφωτο. All Rights Reserved.