Τμήματα Μαθημάτων

Προνήπιο

Προνήπιο

Στην προσχολική αγωγή πρέπει να δοθεί σημασία στην καλλιέργεια των αισθήσεων του παιδιού και την απόκτηση εμπειριών που ενθαρρύνουν την έκφραση και την επικοινωνία. Τα παιδιά στην ηλικία αυτή μαθαίνουν να προσανατολίζονται σε ορισμένες αξίες, στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις με σκοπό την  κοινωνικοποίησή τους.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τις εξής δραστηριότητες

Εκπαιδευτικός μαθήματος (3 Εκπαιδευτικοί)

Fanny Greer

Assistant Teacher

Fernando Vicente

Assistant Teacher

Nick Liefhebber

Assistant Teacher

Φωτογραφίες (4 Εικόνες)

©2024 Ηλιόφωτο. All Rights Reserved.