Τμήματα Μαθημάτων

Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας χρειάζεται ποσότητα και ποιότητα εμπειριών για να μεγιστοποιήσει τις κάθε μορφής ικανότητές του, για να αποκαλύψει, να γνωρίσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του και το κοινωνικό και φυσικό σύνολο που το περιβάλλει και να αναπτύξει δημιουργική σχέση αλληλεπίδρασης μαζί του. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να εξελιχτούν σε αυριανούς μαθητές. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο ασχολούνται με βιωματικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικός μαθήματος (3 Εκπαιδευτικοί)

Ricardo Spencer

Assistant Teacher

Fernando Vicente

Assistant Teacher

Antonio Sortino

Assistant Teacher

Φωτογραφίες (10 Εικόνες)

©2024 Ηλιόφωτο. All Rights Reserved.